دانلود حل المسائل و پروژه

دانلود حل المسائل و پروژه

دانلود پروژه و حل تمرین و گزارش کارآموزی و تحقیق و مقاله و جزوه و کتاب

نظرسنجی سایت

رشته تحصیلی شما؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1235
  • بازدید دیروز : 1143
  • بازدید کل : 754339

دانلود پروژه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در بناهای ساختمانی


دانلود پروژه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در بناهای ساختمانی

عنوان : پروژه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در بناهای ساختمانی

تعداد صفحات : ۱۳۷

هدف از سیستم زمین ساختمان های مسکونی و تجاری بررسی روش های عملی ایجاد زمین حفاظتی برای ساختمان های موجود و ساختمان های در دست اجرا برای جلوگیری از حوادث ناشی از برق گرفتگی و آتش سوزی های ناشی از جریان های نشتی و خطرات ناشی از صاعقه می باشد

 

همانطور که می توانید دامنه کاربرد سیستم زمین در ساختمان های تجاری و مسکونی برای سطح ولتاژهای ۲۳۰ ولت تکفاز و ۴۰۰ ولت سه فاز می باشد .

 

فهرست مطالب 

مقدمه

فصل اول : تعاریف وشناخت سیستم زمین

۱-۱-هدف

۱-۲-تجهیزات الکتریکی

۱-۳-تأسیسات الکتریکی

۱-۴-هادی حفاظتی

۱-۵-الکترود زمین

۱-۶-مقاومت اتصال زمین یا مقاومت زمین

۱-۷-حفاظت دربرابرتماس غیرمستقیم یاحفاظت تکمیلی

۱-۸-جریان مجاز یا ظرفیت حرارتی یک هادی

۱-۹-اضافه جریان

۱-۱۰-جریان اتصال کوتاه

۱-۱۱-جریان اتصالی

۱-۱۲-جریان اتصال به زمین

۱-۱۳-جریان برق گرفتگی وجریان خطرناک از نظر پاتوقیزیولوژی

۱-۱۴-جریان نشتی به زمین

۱-۱۵-جریان نشتی

۱-۱۶-جریان نشتی عملکرد

۱-۱۷-ولتاژ تماس

۱-۱۸-قطعات دردسترس

۱-۱۹-دسترس

۱-۲۰-جعبه تقسیم

فصل دوم : تعاریف اتصال به زمین

۲-۱-اتصال به زمین اصلی

۲-۲-هادی اتصال به زمین اصلی

۲-۳-هادی محافظ و اتصال به زمین اصلی

۲-۴-هادی شین زمین

۲-۵-ولتاژ الکترود زمینUE

۲-۶-ولتاژ تماسUB

۲-۷-ولتاژ گامUS

۲-۸-سطح پتانسیل

۲-۹-خطای زمین

۲-۱۰-زمین حفاظتی

۲-۱۱-زمین اصلی یا کارآمد

۲-۱۲-الکترود اصلی زمین

۲-۱۳-انواع زمین کردن

۲-۱۳-۱-زمین کردن حفاظتی

۲-۱۳-۲-شرط زمین کردن حفاظتی

۲-۱۳-۳-زمین کردن الکتریکی

فصل سوم : تعاریف واصطلاحات زمین کردن

۳-۱-مدار زمین

۳-۲-مبدا زمین

۳-۳-الکترود زمین

۳-۴-اصول کلی محافظت درتجهیزات الکتریکی

۳-۵-اصول کلی حفاظت

۳-۶-طبقه بندی حفاظت

۳-۶-۱-طبقه حفاظتیI

۳-۶-۲-طبقه حفاظتیII

۳-۶-۳-طبقه حفاظتیIII

۳-۷-حفاظت درمقابل تماس مستقیم

۳-۷-۱-حفاظت از طریق جداکردن

۳-۷-۲-عایقکاری

۳-۷-۳-حفاظت از طریق سیستم ایمنی با ولتاژ کم

۳-۸-حفاظت شبکه های کمتر یا مساوی ۱۰۰۰ ولت (تماس غیرمستقیم)

۳-۹-حفاظت ازطریق زمین کردن

۳-۱۰-سیستم های زمین

۳-۱۱-شبکه توزیع نیرویTN

۳-۱۲-شبکه های توزیع نیرویTT

۳-۱۳-شبکه توزیع نیرویIT

فصل چهارم : معیارهای طراحی و محاسبه مقاومت سیستم زمین

۴-۱-نکات مهم در طراحی سیستم زمین

۴-۲-چگونگی تصحیح خاک برای کاهش مقاومت در اطراف الکترود

۴-۲-۱-مخلوط نمک / ذغال / خاک

۴-۲-۲-لایه بندی نمک / ذغال

۴-۲-۳-استفاده از خاک بنتونیت برای تصحیح خاک

۴-۲-۴-مقایسه اندازه گیری مقاومت زمین در شرایط استفاده از خاک بنتونیت و بدون استفاده از این خاک

۴-۲-۵-ایجاد طوقه در اطراف الکترود

۴-۲-۶-چاه اتصال زمین برای الکترود

۴-۳-انتخاب و نصب تجهیزات سیستم زمین حفاظتی

۴-۴-نصب وسایل حفاظت از نوسانات سریع ولتاژ در تاسیسات ساختمانها

۴-۴-۱-محل نصب وسایل حفاظت

۴-۵-مقررات سیمکشی ساختمان های مسکونی در ارتباط با سیستم زمین

۴-۵-۱-تابلوها

۴-۵-۲-پریزهای دارای اتصال زمین

۴-۵-۳-سیستم های لوله کشی برق

۴-۵-۴-کلیدها در ارتباط با سیستم زمین

۴-۵-۵-رابطه ای زمین

۴-۵-۶-گردش سیم زمین درساختمان

۴-۶-لوله ها و اسکلت فلزی ساختمان

۴-۷-دستورالعمل مربوط به اماکن خاص در ساختمانها

۴-۸-دستورالعمل مربوط به حمام ها

۴-۸-۱-شرایط مجاز در بکارگیری پریزهای خروجی درمنطقه ۳

۴-۸-۲-تجهیزات ثابت

۴-۹-دستورالعمل مربوط به آشپزخانه های مسکونی

۴-۹-۱-هادیهای زمین

۴-۹-۲-ترمینال یا اتصال اصلی زمین

۴-۹-۳-هادی های حفاظتی

۴-۹-۴-انواع هادیهای حفاظتی

فصل پنجم : مشخصات فنی تجهیزات سیستم زمین

۵-۱-کلیات

۵-۲-ولتاژ

۵-۳-جریان

۵-۴-فرکانس

۵-۵-توان

۵-۶-سازگاری

۵-۷-سهولت دسترسی

۵-۸-شناسائی و تعیین کاربرد تجهیزات

۵-۹-سیستم سیمکشی

۵-۱۰-شناسایی هادیهای خنثی و حفاظتی

۵-۱۱-محل وسایل حفاظتی

۵-۱۲-نمودارها

۵-۱۳-جلوگیری از تاثیرات زیان آور

۵-۱۴-الکترود زمین

۵-۱۴-۱-انواع الکترود زمین

۵-۱۵-لوله

۵-۱۶-میله ها یا سیمهای محصور در بتن

۵-۱۷-الکترود شبکه ای

۵-۱۸-سیم یا تسمه یا ورق دفن شده

۵-۱۹-الکترود زمین سیمی

۵-۲۰-الکترود زمین تسمهای

۵-۲۱-الکترود زمین از ورق یا صفحه فلزی

۵-۲۲-کابل های دفن شده،باهادی خنثی هم مرکز

۵-۲۳-الکترود میلهای

۵-۲۴-شیب ولتاژ دراطراف الکترودهای زمین

۵-۲۵-انتخاب جنس فلز برای الکترودهای زمین با توجه به اثرات خوردگی

۵-۲۶-استاندارد اتصالات وشینه های زمین درتابلوهای برق

۵-۲۶-۱-علامت گذاری

۵-۲۷-انواع بست ها برای اتصال سیستم زمین

فصل ششم : روشهای اجرا و اندازه گیری مقاومت سیستم زمین

۶-۱-مراحل کلی طراحی سیستم زمین

۶-۲-مقررات عمومی سیمکشی سیستم زمین برای ساختمانهای مسکونی و تجاری

۶-۳-سیستم های اتصال زمین درتاسیسات الکتریکی ساختمانها

۶-۳-۱-اتصال زمین درشبکه داخلی ساختمانهای جدید

۶-۴-اتصال زمین درشبکه داخلی ساختمان های موجود

۶-۴-۱-استفاده ازسیستم های حفاظتی مشابه سیستم سه سیمه

۶-۵-دستورالعمل انتخاب سطح مقطع هادی حفاظتی زمین

۶-۶-روابط و جداول مهم مورد نیاز برای محاسبه مقاومت زمین

۶-۷-روشهای اندازه گیری و محاسبه مقاومت سیستم زمین

۶-۷-۱-اندازه گیری و محاسبه مقاومت سیستم زمین

۶-۷-۲-روشهای اندازه گیری

۶-۷-۳-اندازه گیری دوره ای

۶-۷-۴-اندازه گیری های مقاومت زمین

۶-۸-روشهای عملی اندازه گیری مقاومت زمین

۶-۸-۱-اندازه گیری مقاومت زمین به روش سه نقطه

۶-۸-۲-اندازه گیری مقاومت زمین به روش افت پتانسیل

۶-۹-روش نصب الکترودهای زمین

۶-۹-۱-روش نصب زمین با الکترود صفحه ای از جنس مس

۶-۹-۲-روش نصب اتصال زمین با الکترود میله ای کوبیده شده از جنس مس با مغز فولادی

۶-۹-۳-روش نصب اتصال زمین با الکترود لوله ای کوبیده شده

۶-۹-۴-روش نصب اتصال زمین با الکترود لوله ای توسط حفرچاه زمین

فصل هفتم : نکات مورد توجه و مهم در اتصال زمین

۷-۱-اثر رطوبت خاک

۷-۲-اثر درجه خاک

۷-۳-اثر عمق زمین

۷-۴-اثر قطر الکترود زمین

۷-۵-شرایط یک اتصال زمین خوب

منابع


مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ مهر ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 217

برچسب های مهم

در صورت هرگونه مشکل و مغایرت در دانلود فایل ها به پشتیبانی سایت مراجعه کنید

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما