دانلود پروژه و پایان نامه های دانشجویی

دانلود پروژه و پایان نامه های دانشجویی

دانلود پروژه و پایان نامه و گزارش کارآموزی و مقاله و جزوه و کتاب

نظرسنجی سایت

رشته تحصیلی شما؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 257
  • بازدید دیروز : 752
  • بازدید کل : 387786

دانلود کتاب راهنمای حفاطت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی


دانلود کتاب راهنمای حفاطت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی

دانلود کتاب راهنمای حفاطت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی

 

تعداد صفحات : 153

فرمت : WORD

 

2- تعاریف 3

2-1 آند 3

2-1-1 آند کنسولی 3

2-1-2 آند پیوسته 3

2-1-3 آند فدا شونده (آند گالوانیک) 4

2-1-4 مواد پرکننده اطراف آند 4

2-1-5 ناحیه آندی 4

2-2 آزمایش واکنش متقابل4

2-3 اتصال های الکتریکی 4

2-3-1 اتصال الکتریکی 4

2-3-2 اتصال برای پیوستگی 4

2-3-3 اتصال تخلیه5

2-3-4 اتصال اصلاحی 5

2-3-5 اتصال مقاومتی 5

2-3-6 اتصال ایمنی 5

2-3-7 مقاومت اتصال 5

2-4 اتصال زمین 5

2-5 قطع اتصال 5

2-5-1 اتصالی عایقی 5

2-5-2 فلنج عایق 5

2-6 اختلاف پتانسیل بین سازه و الکترولیت 6

2-7 الکترود 6

2-8 الکترولیت 6

2-9 الکترودهای مرجع 6

2-9-1 الکترود مرجع (نیمه پیل) 6

2-9-2 الکترود مرجع جیوه - کلرور جیوه 6

2-9-3 الکترود مرجع مس - سولفات مس 6

2-9-4 الکترود مرجع نقره - کلرور نقره 6

2-9-5 الکترود هیدروژن استاندارد 7

2-9-6 الکترود حساس 7

2-10 الکترو نگاتیو 7

2-11 الکترو پازیتیو 7

2-12 الکترو اسمز 7

2-13 اختلاف ت ماس با هوا7

2-14 بادکردگی (لایه رنگ)7

2-15 باکتری های احیاکننده سولفات 8

2-16 بستر زمین (بستر آندی) 8

2-17 بی هوازی 8

2-18 پتانسیل اکسیداسیون و احیا 8

2-19 پتانسیل حفاظتی 8

2-20 پتانسیل محرک (سیستم آند فدا شونده)8

2-21 پتانسیل لحظه ای قطع جریان 8

2-22 پوشش حفاظتی9

2-23 پیل الکتریکی 9

2-24 پیل اتصال زمین 9

2-25 پیل قطبی 9

9 (pH) پی - اچ26-3

3-26-1مقدارpH 9

3-26-2اسید 10

3-26-3باز (قلیا) 10

3-26-4خنثی 10

3-27تاول زدگی لایه رنگ 10

3-28تخلیه 10

3-28-1تخلیه الکتریکی 10

3-28-2تخلیه اجباری 10

3-28-3تخلیه الکتریکی قطبی ( پولاریزه) 10

3-28-4آزمایش های تخلیه جریان الکتریکی 11

3-29جدایش کاتدی 11

3-30جریان اعمال شده 11

3-31جریان حفاظتی 11

3-32جریان سرگردان 11

3-33چگالی جریان 11

3-34حفاظت کاتدی 11

3-35خوردگی 12

3-36خوردگی متقابل 12

3-37سازه ها 12

3-37-1سازه حفاظت شده 12

3-37-2سازه حفاظت نشده 12

3-37-3سازه اصلی (اولیه ) 12

3-37-4سازه فرعی ( ثانویه) 12

3-38صابونی شدن 12

3-39ضریب بازدهی 13

3-40طرح حفاظت کاتدی مشترک 13

3-41غلاف عایق الکتریکی 13

3-42غیر فعال 13

3-43فلنج عایق 13

3-44قطبی شدن 13

3-45کاتد 133-46 کربناته شدن 13

3-47ماده هادی 14

3-48محصول خوردگی 14

3-49منفذ 14

3-50ناحیه کاتدی 14

3-51نقطه تقاطع ( ظاهری) 14

3-52واکنش (آندی ، کاتدی) 14

3-53واکنش گالوانیک 14

3-54هیدراته شدن (سیمان) 14

3-55یون 14

4- اصول کلی 15

4-1 کلیات 15

4-2 رفتار (واکنش ) فلزات مدفون یا مستغرق با محیط اطراف خود، در غیاب حفاظت کاتدی 15

4-2-1 طبیعت خوردگی فلزات 15

4-2-2 قطبی شدن 16

4-2-3 تشکیل پیل 17

4-2-4 رویین شدن (غیر فعال شدن) 18

4-2-5 واکنش در ناحیه های کاتدی 18

4-3 حفاظت کاتدی 20

4-3-1 مبانی حفاظت کاتدی 20

4-3-2 ضوابط حفاظت کاتدی 22

5- نکات مورد توجه در اعمال حفاظت کاتدی بیشتر سازه ها 26

5-1 کلیات 26

5-2 مبانی طراحی 26

5-3 طراحی یا اصلاح سازههای تحت حفاظت 29

5-3-1 پیوستگی الکتریکی 29

5-3-2 پوشش های حفاظتی 29

 

5-3-3 ایزوله کردن الکتریکی30

5-3-4 تمهیدات لازم برای آزمایش 31

5-4 سیستم حفاظت کاتدی با آندهای فدا شونده 31

5-4-1 کلیات 31

5-4-2 طراحی آندهای فدا شونده 32

5-4-3 جنس آند 34

5-5 سیستم حفاظت کاتدی با اعمال جریان 38

5-5-1 کلیات 38

5-5-2 آندها و بسترهای زمینی در سیستم حفاظت کاتدی با اعمال جریان 38

5-5-3 منابع تأمین برق 41

5-5-4 دستگاه های مبدل یک سوکننده42

5-5-5 تجهیزات کنترل 42

5-5-6 تأمین برق واحدهای مبدل یک سوکننده 45

5-6 مقایسه سیستم های مختلف حفاظت کاتدی 46

5-7 ملاحظات ویژه47

5-7-1 آثار ثانویه حفاظت کاتدی 47

5-7-2 تأثیر جریان های سرگردان ناشی از سیستم حفاظت کاتدی 48

5-7-3 اجتناب از صدمات ناشی از ولتاژهای اضافی 48

5-7-4 آثار جریان متناوب(a.c)روی سیستم های حفاظت کاتدی 52

5-8 آزمایش ها 52

6- حفاظت کاتدی سازه های مدفون53

6-1 کلیات 53

6-1-1 عوامل موثر در طراحی 53

6-1-2 سیستم آندهای فدا شونده 54

6-1-3 سیستم با اعمال جریان 54

6-2 خطوط لوله 55

6-2-1 آماده سازی سازه 55

 

6-2-2 کاربرد حفاظت کاتدی 60

6-2-3 ملاحظات ویژه62

6-3 کابل ها64

6-3-1 کلیات 64

6-3-2 آماده سازی سازه 65

6-3-3 کاربرد حفاظت کاتدی 65

6-4 کف مخازن فلزی و سازه های مشابه 66

6-4-1 کلیات 66

6-4-2 آماده سازی سازه 66

6-4-3 اجرای حفاظت کاتدی 66

6-4-4 ملاحظات ویژه67

6-5 سازه های مدفون در مجاورت سیستم های ریلی با برق یک سو 67

7- سازه های غوطه ور (غیر از کاربردهای دریایی) 71

7-1 کلیات 71

7-1-1 آماده سازی سازه 71

7-1-2 کاربرد حفاظت کاتدی 72

7-1-3 آثار تداخلی سازه با کشتی ها 75

8- حفاظت سطوح داخلی تجهیزات صنعتی حاوی الکترولیت 76

8-1 کلیات 76

8-1-1 عوامل مؤثر در طراحی76

8-1-2 آندهای فدا شونده 76

8-1-3 سیستم های با اعمال جریان 77

8-1-4 ارزیابی میزان حفاظت 77

8-2 مخازن 78

8-2-1 مخازن آب 78

8-2-2 مخازن ذخیره مواد شیمیایی 78

8-3 سیستم های آب چرخشی79

8-3-1 کلیات 79

8-3-2 مبدل های حرارتی (لوله و پوسته ) 80

8-3-3 خنک کنندههای جعبه ای 82

8-4 سایر تجهیزات صنعتی 83

9- آزمایش ها و رفع تداخل حفاظت کاتدی 84

9-1 کلیات 84

9-2 سازه های مدفون 84

9-2-1 آزمایش های خوردگی تداخلی 84

9-2-2 معیارهای محدود سازی خوردگی تداخلی87

9-2-3 طراحی سیستم حفاظت کاتدی برای به حداقل رساندن خوردگی تداخلی 88

9-2-4 تمهیدات لازم برای کاهش خوردگی تداخلی 90

9-2-5 ملاحظات ویژه 92

9-3 اسکله ها و کشتی ها : خوردگی تداخلی در پایانه های دریایی و رودخانه ای 93

10- اندازه گیری های الکتریکی 94

10-1 کلیات 94

10-2 اندازه گیری پتانسیل : دستگاههای اندازه گیری 94

10-2-1 الکترودهای مرجع 94

10-2-2 پتانسیل های الکترود مرجع 97

10-2-3 ولت مترها 97

10-2-4 پتانسیومترها 98

10-2-5 ثبت کننده ها و دستگاه های ذخیره داده ها100

10-3 روش های اندازه گیری پتانسیل 100

10-3-1 کلیات 100

10-3-2 سازه های مدفون 100

10-3-3 سازه های غوطه ور 103

10-4 اندازه گیری جریان مستقیم 104

10-4-1 کلیات 104

10-4-2 اندازه گیری جریان مستقیم در سیستم با اعمال جریان 104

10-4-3 اندازه گیری جریان مستقیم در مدارهای با ولتاژ بسیار پایین (سیستم آند فدا شونده)104

10-4-4 مدار آمپرمتر بامقاومت صفر 105

10-4-5 اندازه گیری جریان الکتریکی خط لوله 106

10-4-6 آمپرمترهای حلقوی 107

10-5 اندازه گیری مقاومت 108

10-5-1 اندازه گیری مقاومت الکترود زمینی و مقاومت خاک 108

10-5-2 تعیین مقاومت مورد نیاز برای یک اتصال 109

10-5-3 پیوستگی الکتریکی سازه 109

10-6 آزمایش های لازم برای طراحی حفاظت کاتدی برای سازه های مدفون یا غوطه ور 110

10-6-1 نمونه های خاک و آب 110

10-6-2 مقاومت الکتریکی خاک110

10-6-3 بررسی های پتانسیل طبیعی سازه به الکترولیت 111

10-6-4 جریان های الکتریکی سرگر دان 112

10-6-5 آزمایش های پیوستگی الکتریکی 112

10-7 بررسی های ویژه 112

10-7-1 کلیات 112

10-7-2 روش پیرسون 112

10-7-3 روش تضعیف جریان 113

10-7-4 اندازه گیری پتانسیل در فواصل کوتاه 113

11- راه اندازی، بهره برداری و نگهداری 114

11-1 کلیات 114

11-2 آزمایش های هنگام راه اندازی 114

11-2-1 کلیات 114

11-2-2 سازه های مدفون 115

 

11-2-3 سازههای غوطه ور ثابت 115

11-2-4 حفاظت داخلی تأسیسات116

11-3 بهره برداری و نگهداری 116

11-3-1 کلیات 116

11-3-2 نگهداری سیستم های حفاظت کاتدی با آندهای فدا شونده 116

11-3-3 نگهداری سیستم های حفاظت کاتدی با اعمال جریان 117

11-4 بهره برداری و نگهداری سازه های مدفون 120

11-4-1 سیستم حفاظت کاتدی با آندهای فدا شونده120

11-4-2 سیستم حفاظت کاتدی با اعمال جریان 120

11-5 بهره برداری و نگهداری سازههای غوطه ور 121

11-5-1 سیستم حفاظت کاتدی با آندهای فدا شونده121

11-5-2 سیستم حفاظت کاتدی با اعمال جریان 122

11-6 بهره برداری و نگهداری از سیستم حفاظت داخلی تأسیسات 123

11-6-1 سیستم حفاظت کاتدی با آندهای فدا شونده123

11-6-2 سیستم حفاظت کاتدی با اعمال جریان 123

12- ایمنی 125

12-1 کلیات 125

12-2 استانداردها و آیین نامه های قابل اجرا 125

12-3 خطرات ناشی از شوک های الکتریکی 125

12-3-1 کلیات 125

12-3-2 سیستم حفاظت کاتدی بر روی سازه های مدفون 126

12-3-3 ملاحظات ایمنی سازه های غوطه ور 126

12-3-4 ملاحظات ایمنی برای حفاظت داخلی 127

12-4 معایب سیستم الکتریکی در رابطه با اتصالات غیر عمدی یا اصلاحی 127

12-5 ولتاژ و جریان های متناوب القایی 127

12-6 تصاعد گازهای خطرناک 128

12-6-1 تصاعد هیدروژن 128

12-6-2 تصاعد گاز کلر 129

12-7 نصب سیستم حفاظت کاتدی در مناطق خطرناک 129

12-7-1 کلیات 129

12-7-2 پیوستگی الکتریکی 130

12-7-3 اتصالات جداکننده (اتصالات عایقی) 130

12-7-4 اتصال کوتاه برقی بین نقاط با پتانسیل های مختلف 130

12-7-5 قطع اتصال الکتریکی، جدا شدن یا شکست لوله های حفاظت شده130

12-7-6 تجهیزات برقی 131

12-7-7 وسایل آزمایش 131

12-7-8 آندهای داخل تجهیزات 131

12-7-9 آندهای فدا شونده 131

12-7-10 نصب راهنما جهت پرسنل 131پیوست - تعیین اندازهpH و پتانسیل احیا 132

1- تعیین اندازهpH 132

پتانسیل احیا

 

 


مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ مرداد ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 90

برچسب های مهم

در صورت هرگونه مشکل در دانلود فایل ها به پشتیبانی سایت مراجعه کنید

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما