دانلود پروژه و پایان نامه های دانشجویی

دانلود پروژه و پایان نامه های دانشجویی

دانلود پروژه و پایان نامه و گزارش کارآموزی و مقاله و جزوه و کتاب

نظرسنجی سایت

رشته تحصیلی شما؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 380
  • بازدید دیروز : 752
  • بازدید کل : 387909

دانلود پروژه برنامه ريزي سيستم هاي قدرت در محيط تجديد ساختار يافته


دانلود پروژه برنامه ريزي  سيستم هاي قدرت در محيط تجديد ساختار يافته

دانلود پروژه برنامه ريزي سيستم هاي قدرت در محيط تجديد ساختار يافته

 

تعداد صفحات: 159

فرمت: word

 

يك سيستم قدرت معمولاً به چند زير سيستم توليد، انتقال و توزيع تقسيم مـي شـود. در يـك سيستم قدرت مجتمع عمودي، اين زير سيستم هـا اغلـب در مالكيـت يـك شـركت هـستند . تجديـدساختار، يك ساختار جديد در سيستم قدرت برق مدرن است كه تجهيزات انتقال و توليد مي توانندصاحبان متفاوت داشته باشند و مصرف كنندگان بالقوه يك دامنه گسترده اي از نظر انتخـاب تـامين كنندگان برق بر اساس هزينه و قابليت اطمينان داشته باشند.

با توجه به بحث تجديد ساختار در اين پروژه ، مفاهيم و اصول اوليه تجديد ساختار ، مـرور ي بـرارزيابي قابليت اطمينان سيـستم هـاي قـدرت و روش هـاي برنامـه ريـزي سيـستم هـاي قـدرت در محيط هاي تجديد ساختار يافته بيان شده است. به دليل رقابتي بودن محيط جديد ، چندين معيـار وروش در مورد برنامه ريزي سيستم هاي قدرت بيان شده است. در ابتدا برنامه ريزي بر اساس شاخصهاي قابليت اطمينان برر سي شده است كه اثر تسهيلات توليد در سيستم تجديـد سـاختار يافتـه، بـرقابليت اطمينان مصرف كننده ها تخمين زده مي شود . در يك محيط رقابتي ، شبكه انتقال نيـز بايـدبراي همه شركت كنندگان در بازار امكان دسترسي آزاد به منظور خريد و فروش برق را فراهم نمايـد.

فصل اول: کلیات

فصل دوم : تجديد ساختار در سيستم هاي قدرت

1-2 مقدمه

2-2 تغيير تفكر و نوع نگاه به برق

2-3 مقايسه تجديدساختارصنعت برق دركشورهاي پيشرفته ودرحال توسعه

1- 3-2 اهداف تجديد ساختار صنعت برق

2-3- 2 پيامدهاي تجديد ساختار

3-3-2 ويژگيهاي بخش برق دركشورهاي توسعه يافته ودرحال توسعه

2-3-4 حركت به سوي تجديد ساختار

2-3-5 مقايسه صنعت برق كشورهاي مختلف

4-2 بازارهاي بين المللي و منطقه اي برق

5-2 منافع حاصل از شكل گيري بازار

6-2 شكل گيري بازار برق در ايران

7-2 بررسي جايگاه ايران در بازارهاي منطقه اي و تحليل سياست صنعت برق كشور

8-2 موانع شكل گيري و يا انحراف بازار رقابتي برق

فصل سوم : برآورد احتمالي سيستم هاي قدرت در محيط تجديد ساختار

1-3 مقدمه

2-3 ساختار صنعت تغذيه برق

3-3 پيش زمينه مربوط به قابليت اطمينان

4-3 هزينه قابليت اطمينان و ارزش قابليت اطمينان

2-4-3 ارزيابي ارزش مصرف كننده

3-4-3 محاسبه COC S ها

4-4-3 محاسبه VOLL

3- 5 ظرفيت توليد

3-5-1 شرايط ظرفيت توليد

2-5-3 معيارها و شاخص هاي احتمالي

3-5-3 در نظر گرفتن توليد پراكنده

4-5-3 تكنيكهاي محاسبه قابليت اطمينان

5-5-3 روش مدل سازي

6-5-3 برنامه ريزي توسعه توليد

7-5-3 ارزيابي هاي ارزش قابليت اطمينان

6-3 سيستم هاي مركب توليد و انتقال

1-6-3 پيش زمينه

2-6-3 شرايط سيستمهاي مركب

3-6-3 شاخص ها و معيارهاي احتمالي

4-6-3 تكنيك هاي توسعه

5-6-3 مدل كردن خروجي ها

6-6-3 مطالعات تقويت سيستم

7-6-3 اثر توليد پراكنده

3-6-8 ارزشيابي ارزش قابليت اطمينان

7-3 سيستم توزيع

1-7-3 پيش زمينه

2-7-3 شرايط سيستم هاي توزيع

3-7-3 معيارها و شاخص هاي قطعي

4-7-3 تكنيكهاي محاسبه

5-7-3 سيستم هاي توزيع با توليد پراكنده

6-7-3 حالت مورد مطالعه

7-7-3 كاربردهاي هزينه خروجي مصرف كننده ها

فصل چهارم : برنامه ريزي سيستم هاي قدرت در محيط تجديد ساختار يافته

1-4 روش هاي برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال در محيط هاي انحصاري و رقابتي

1-1-4 مقدمه

2-1-4 تفاوتهاي برنامه ريزي توسعه انتقال در محيطهاي مرسوم و رقابتي

3-1-4 روشهاي حل برنامه ريزي توسعه انتقال در محيطهاي ا نحصاري

4-1-4 روشهاي حل برنامه ريزي توسعه انتقال در محيطهاي رقابتي

5 -1-4 معيارهاي ارزيابي برنامه ريزي توسعه انتقال

2-4 برنامه ريزي سيستم هاي قدرت در محيط تجديد ساختار بر اساس شاخص هاي قابليت اطمينان

1-2-4 مدل هزينه قطع مصرف كننده

2-2-4 تحليل يك سيستم نمونه بر اساس شاخص هاي ارزش/هزينه

3-2-4 اثر سيستم تجديد ساختار يافته بر قابليت اطمينان مصرف كننده

4- 3 برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال در بازارهاي رقابتي بر اساس شاخص LMP

1-3-4 مباني روش پيشنهادي

2-3-4 ساختار كلي روش پيشنهادي

4-4 برنامه ريزي توسعه انتقال در محيطهاي رقابتي با اصلاح روشهاي مرسوم در محيط انحصاري

1-4-4 مدل برنامه ريزي توسعه انتقال در محيط هاي انحصاري و رقابتي

2-4-4 استراتژي پيشنهادي

3-4-4 برنامه ريزي توسعه انتقال در محيط انحصاري براي يك سيستم قدرت نمونه

4-4-4 برنامه ريزي توسعه انتقال در محيط رقابتي براي يك سيستم قدرت نمونه

فصل پنجم نتیجه گیری


مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

در صورت هرگونه مشکل در دانلود فایل ها به پشتیبانی سایت مراجعه کنید

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما