دانلود پروژه و پایان نامه های دانشجویی

دانلود پروژه و پایان نامه های دانشجویی

دانلود پروژه و پایان نامه و گزارش کارآموزی و مقاله و جزوه و کتاب

نظرسنجی سایت

رشته تحصیلی شما؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 339
  • بازدید دیروز : 752
  • بازدید کل : 387868

دانلود پروژه شبیه سازی الگوریتم های سنکرونیزاسیون در سیستم های OFDM


دانلود پروژه شبیه سازی الگوریتم های سنکرونیزاسیون در سیستم های OFDM

دانلود پروژه شبیه سازی الگوریتم های سنکرونیزاسیون در سیستم های OFDM

تعداد صفحات : ۱۴۸

فرمت: word

بدون شبیه سازی

فهرست مطالب :

چکیده ....................................................................... ١
مقدمه................................................................. ٢
فصل اول-کلیات...................................................................... ٧
١- مقدمه............................................................................... ٨ -١
٢- پارامترهای انتشار رادیویی .......................................................... ٨ -١
١- تضعیف................................................................................. ٨ -٢-١
٢- پدیده فیدینگ ریلی................................................... ١٠ -٢-١
٣- فیدینگ ناشی از انتخاب فرکانس.............................................. ١١ -٢-١
۴- گسترش تأخیر ............................................................... ١٢ -٢-١
۵- شیفت داپلر............................................................................... ١٣ -٢-١
٣- انتشار چندمسیره.............................................................................. ١۴ -١
١- پارامترهای کانال چند مسیره.................................................. ١٨ -٣-١
۴- ساختار سیستم های چند حاملی.................................................. ٢٣ -١
۵- تعامد حاملها................................................................................. ٢٧ -١
٣٠........................................... OFDM فصل دوم- معرفی و پیاده سازی
٣١.......................................................................... OFDM ١- تاریخچه -٢
٣۴........................................................................OFDM ٢- اصول اساسی -٢
٣۶.....................................................OFDM ٣- مدولاتور و دمدولاتور -٢
با استفاده از تبدیل فوریه گسسته........................... ٣٩ OFDM ۴- پیاده سازی -٢
۵- فاصله زمانی محافظ......................................................................... ۴٣ -٢
۶- پنجره بندی............................................................................... ۴٩ -٢
٧- همزمانی .......................................................... ۵٣ -٢
۵٧........................................................OFDM ٨- فرستنده و گیرنده سیستم -٢
٩- تخمین کانال................................................................... ۵٩ -٢
با سیستم های تک حاملی ..................................... ۶٣ OFDM ١٠ - مقایسه -٢
۶٣......................................................... OFDM ١- مزایای -١٠-٢
۶۵............................................................OFDM ٢- معایب -١٠-٢
۶٧................................................... OFDM فصل سوم- سنکرونیزاسیون در
١- مقدمه................................................................... ۶٨ -٣
۶٨......................... OFDM ٢- خلاصه ای از سنکرونیزاسیون در سیستم های -٣
۶٨.............................OFDM ١- انواع سنکرونیزاسیون در سیستم های -٢-٣
٢- تکنیک های سنکرونیزاسیون در سیستم انتقال پیوسته و سیستم بسته ای............. ۶٩ -٢-٣
٣- سنکرونیزاسیون زمانی سمبل ........................................... ٧٠ -٣
١- سنکرونیزاسیون زمانی نیمه دقیق سمبل در سیستم پیوسته........................ ٧١ -٣-٣
٢- سنکرونیزاسیون زمانی دقیق سمبل در سیستم پیوسته................................. ٧٣ -٣-٣
٣- سنکرونیزاسیون زمانی سمبل در سیستم بسته ای.................................... ٧٣ -٣-٣
۴- مدل کنترلی سنکرونیزاسیون زمانی سمبل....................................... ٧۴ -٣-٣
۴- سنکرونیزاسیون فرکانسی حامل ................................................. ٧۴ -٣
١- الگوریتم های بازیافت فرکانسی حامل.......................................... ٧۶ -۴-٣
٢- اجزاء انحراف فرکانسی حامل ................................................ ٧٩ -۴-٣
١- قسمت صحیح انحراف فرکانسی حامل ............................... ٨٠ -٢-۴-٣
٢- قسمت اعشاری نیمه دقیق انحراف فرکانسی حامل............................. ٨١ -٢-۴-٣
٣- قسمت اعشاری دقیق انحراف فرکانسی حامل........................... ٨٢ -٢-۴-٣
۴- قسمت کنترلی انحراف فرکانسی حامل............................................ ٨٢ -٢-۴-٣
۵- انحراف فرکانسی حامل در سیستم انتقال بسته ای............................ ٨٢ -٢-۴-٣
۵- سنکرونیزاسیون کلاک نمونه برداری....................................... ٨٣ -٣
۶- الگوریتم های تخمین توأم ................................................... ٨۵ -٣
٨٧....................................OFDM فصل چهارم- مقدمات شبیه سازی یک سیستم
١- مقدمه ................................................................................ ٨٨ -۴
با استفاده از شبیه سازی کامپیوتر ی ..................... ٨٨ OFDM ٢- پیکر بندی یک سیستم -۴
٩۴................................... (AWGN) ٣- شبیه سازی نویز سفید گوسی جمعی -۴
٩٧................................................................................ attn ١- محاسبه -٣-۴
۴- شبیه سازی کانال فیدینگ ریلی ............................................................ ٩٨ -۴
و بررسی سنکرونیزاسیون .................. ١٠٢ OFDM

فصل پنجم- شبیه سازی سیستم
١- مقدمه ........................................................................................ ١٠٣ -۵
٢- پارامتر های شبیه سازی ................................................ ١٠٣ -۵
٣- الگوریتم تخمین همزمانی سمبل با استفاده از پیشوند تناوبی وشبیه سازی آن .......... ١٠٧ -۵
۴- الگوریتم تخمین همزمانی سمبل با استفاده از سمبل آموزشی وشبیه سازی آن ........... ١٠٩ -۵
۵- روش بهبود یافته تخمین همزمانی سمبل با استفاده از سمبل آموزشی ویژه وشبیه سازی آن... ١١٣ -۵
فصل ششم- نتیجه گیری و پیشنهادها ....................................................... ١١٨
١- نتیجه گیری ........................................................ ١١٩ -۶
٢- پیشنهادها ........................................................ ١٢١ -۶
علائم اختصاری........................................................................ ١٢٣
منابع فارسی............................................................................... ١٢٨
منابع لاتین ................................................................................... ١٢٩
چکیده انگلیسی............................................................... ١٣٢

چکیده :

انتشار چند مسیره از مهمترین عوامل محدود کننده ارسال اطلاعات با نرخ بیت بالاست. OFDM یکی از مناسبترین تکنیک های ارسال با نرخ بیت بالا از طریق کانال های انتخابگر فرکانسی است که با تقسیم سمبل های ارسالی بین چندین زیر حامل وارسال همزمان آنها در مقابله با انتشار چند مسیره بسیار مقاوم وکاراست. با رشد روز افزون سیستم های پرظرفیت، کاربردهای این تکنیک روز به روز افزایش می یابد. با این حال روش OFDM مشکلاتی از قبیل حساسسیت به خطاهای همزمانی فرکانسی و زمانی و نویز فاز و بزرگی نسبت حداکثرتوان به توان متوسط (PAPR) را نیز به همراه دارد.

سنکرونیزاسیون مهمترین موضوع در تمام سیستمهای مخابرات دیجیتال خصوصاً در سیستم های OFDM است. خطاهای سنکرونیزاسیون نه تنها باعث تداخل بین سمبلها (ISI) می شود بلکه باعث تداخل بین حاملها (ICI) نیز می شود. در این پروژه ابتدا به معرفی سیستم OFDM می پردازیم سپس مشکلات عدم همزمانی در OFDM و انواع سنکرونیزاسیون در OFDM را بیان می کنیم. در نهایت به بررسی و شبیه سازی الگوریتم تخمین همزمانی سمبل بااستفاده از پیشوند تناوبی می پردازیم و بعد الگوریتم تخمین همزمانی سمبل با استفاده از سمبل آموزشی ویژه را شبیه سازی می کنیم. برای این کار ابتدا به معرفی یک متریک زمانی برای سمبل آموزشی ویژه می پردازیم و با استفاده از آن نقطه شروع سمبل OFDM را به دست می آوریم. سپس با اصلاح متریک زمانی که منجر به تعریف متریک زمانی دوم می شود سطح نامشخص تخمین انحراف زمانی را کاهش می دهیم. همچنین عملکرد بهتر روش سنکرونیزاسیون زمانی دوم نسبت به روش اول با نمودارهای BER و SER برحسب SNR های مختلف بررسی شده است


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 122

برچسب های مهم

در صورت هرگونه مشکل در دانلود فایل ها به پشتیبانی سایت مراجعه کنید

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما