دانلود پروژه و پایان نامه های دانشجویی

دانلود پروژه و پایان نامه های دانشجویی

دانلود پروژه و پایان نامه و گزارش کارآموزی و مقاله و جزوه و کتاب

نظرسنجی سایت

رشته تحصیلی شما؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 972
  • بازدید دیروز : 402
  • بازدید کل : 223656

پایان نامه بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری از نظر مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری


پایان نامه بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری از نظر مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

پایان نامه بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری از نظر مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

فرمت : Word

تعداد صفحات : ۱۲۹

در این تحقیق درصد بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت بوده ایم.

جامعه آماری تحقیق مشتمل بر رئیس، معاون و رؤسای دوایر اعتبارات و صندوق کلیه شعب بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری بوده است.

با توجه به معدود بودن تعداد جامعه آماری، اطلاعات کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است.

پس از توصیف جامعه آماری و متغیرهای تحقیق و روایی و پایایی پرسش نامه، به بررسی تأثیرگذاری هر یک از متغیرها بر عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری پرداخته شد.

نتایج تحقیق نشان داده است که عوامل مورد نظر (عوامل فنی، عوامل فرهنگی و عوامل رفتاری) در عدم استفاده از اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مؤثر بوده است.

فرآیند تحلیل سلسله مراتب فازی به منظور رتبه بندی و تعیین ضریب اهمیت موانع حاکی از آن بوده است:

۱- عوامل فنی با وزن ۴۴/۰ در اولویت اول،

۲- عوامل فرهنگی با وزن ۳/۰ در اولویت دوم

۳- عوامل رفتاری با وزن ۲۶/۰ در اولویت سوم تأثیرگذاری قرار داشته اند.

شاخص های هر یک از عوامل نیز از طریق فرآیند FAHP اولویت بندی و ضریب اهمیت آن ها مشخص گردید

پایان نامه بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری از نظر مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

فهرست مطالب :

چکیده

فصل اول ـ کلیات تحقیق

۱ـ ۱ مقدمه

۱ـ ۲ بیان موضوع تحقیق

۱ ـ ۳ طرح مسأله ی تحقیق

۱ـ ۴ ضرورت و اهمیت تحقیق

۱ـ ۵ اهداف تحقیق

۱ـ ۶ سؤالات تحقیق

۱ـ ۷ تعریف عملیاتی واژه ها

۱ـ ۸ روش کلی تحقیق

۱ـ ۹ قلمرو تحقیق

۱ـ ۱۰ ساختار تحقیق

فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق

۲ـ ۱ پیشگفتار

۲ـ ۲ مبانی و مفاهیم نظری

۲ـ ۲ ـ ۱ اطلاعات ( جایگاه اطلاعات در سازمان )

۲ـ ۲ ـ ۲ اطلاعات مورد نیاز در مورد رویدادها

۲ـ ۲ ـ ۳ تعریف سیستم و اطلاعات حسابداری

۲ـ ۲ ـ ۴ مربوط بودن اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری

۲ـ ۲ ـ ۵ نقش ذهنیت تصمیم گیرنده از مفهوم حسابداری

۲ـ ۲ ـ ۶ طبقه بندی تصمیم گیرندگان

۲ـ ۲ ـ ۷ اطلاعات غیر حسابداری

۲ـ ۲ ـ ۸ تئوری اقتصادی اطلاعات

۲ـ ۲ ـ ۹ موانع فنی عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری

۲ـ ۲ ـ ۱۰ موانع فنی مربوط به کارکنان در عدم ارائه اطلاعات حسابداری مدیریت

۲ـ ۲ ـ ۱۱ موانع فرهنگی عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری مدیریت

۲ـ ۲ ـ ۱۲ موانع رفتاری عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری

۲ـ ۳ پیشینه تحقیق

۲ـ ۳ ـ ۱ مرور تحقیقات داخلی

۲ـ ۳ ـ ۲ مرور تحقیقات خارجی

فصل سوم ـ روش ( متدولوژی ) تحقیق

۳ـ ۱ پیشگفتار

۳ـ ۲ روش کلی تحقیق

۳ـ ۳ تعریف جامعه ی آماری

۳ـ ۴ تعریف نمونه و کفایت آن

۳ـ ۵ روش نمونه گیری و دلیل انتخاب

۳ـ ۶ روش های گرد آوری داده ها و کاربرد

۳ـ ۷ ابزار تحقیق و کاربرد

۳ـ ۸ پایایی و روایی پرسش نامه

۳ـ ۸ ـ ۱ روایی پرسش نامه

۳ـ ۸ ـ ۲ پایایی پرسش نامه

۳ـ ۹ روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

۳ـ ۹ ـ ۱ روش های آماری

۳ـ ۹ ـ ۲ سایر روش ها

۳ـ ۹ ـ ۳ مدل تحقیق

۳ـ ۹ ـ ۴ نرم افزارهای مورد استفاده

پایان نامه بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری از نظر مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

فصل چهارم ـ یافته های تحقیق

۴ـ ۱ پیشگفتار

۴ـ ۲ توصیف جامعه آماری

۴ـ ۲ ـ ۱ توصیف اطلاعات جمعیت شناختی پرسش نامه

۴ـ ۳ توصیف یافته ها

۴ـ ۴ تحلیل هم خوانی نظرات

۴ـ ۴ ـ ۱ تحلیل هم خوانی نظرات مدیران با سمت های مختلف

۴ـ ۴ ـ ۲ تحلیل هم خوانی نظرات مدیران با سطح تحصیلات متفاوت

۴ـ ۵ تحلیل عوامل

۴ـ ۵ ـ ۱ سنجش تأثیر عوامل

۴ـ ۵ ـ ۱ ـ ۱ سنجش تأثیر عوامل فنی

۴ـ ۵ ـ ۱ ـ ۲ سنجش تأثیر عوامل رفتاری

۴ـ ۵ ـ ۱ ـ ۳ سنجش تأثیر عوامل فرهنگی

۴ـ ۵ ـ ۲ رتبه بندی و ضریب اهمیت موانع اصلی با روش FAHP

۴ـ ۵ ـ ۳ رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص ها با روش FAHP

۴ـ ۵ ـ ۳ ـ ۱ رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های فنی

۴ـ ۵ ـ ۳ ـ ۲ رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های رفتاری

۴ـ ۵ ـ ۳ ـ ۳ رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های فرهنگی

۴ـ ۵ ـ ۴ جمع بندی ساختار سلسله مراتبی

فصل پنجم ـ تلخیص ، نتیجه گیری و پیشنهادات

 


مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

در صورت هرگونه مشکل در دانلود فایل ها به پشتیبانی سایت مراجعه کنید

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما